MyDog won MyDog!

Vår kjære Lilly ( Nuch Dancewood Lilly Of The Valley ) vant Nordens største hundeshow!

Bare 2 år og 3 mnd ble hun Best I Rasen og fikk svensk Cert for dommer Arne Foss, dermed kan hun smykke seg med sin nye tittel Svensk Utstillingschampion. I kritikken blir det skrevet en setning som betyr utrolig mye for oss, og som kommer til å henge med oss for alltid: «En tik av hög klass, hon skriker Golden!» Dette er en setning man ikke får hver dag, så vi er utrolig stolte!

Dette er desidert det største vi har opplevd, å er så takknemlige for denne fantastiske hunden! En fantastisk start på det vi håper skal bli et fantastisk år!

Vi må igjen takke våre gode venner som har oppdrettet henne Mona Skyrudshaugen og Allan Tingstveit på Dancewood goldens!

 

Our beloved Lilly (Nuch Dancewood Lilly Of The Valley) won the largest dog show in the Nordic countries! Only 2 years and 3 months she became Best Of Breed and got Swedish CAC for judge Arne Foss, so she can wear her new title Swedish Exhibition Champion with pride. In the critic, a phrase is written that means a lot to us, and that will hang with us forever: «A bitch of high class, she screams Golden!» This is a phrase you don’t get every day, so we are incredibly proud! This is by far the biggest thing we have ever experienced, we are ever grateful for this wonderful dog! A fantastic start to what we hope to be a fantastic year! We must once again thank our good friends who bred her Mona Skyrudshaugen and Allan Tingstveit at Dancewood goldens!

Ring meg