Hvem er vi?

Vi er Simen og Helene Adolfsen. Vi bor i vakre Skjoldastraumen i Tysvær kommune. I umiddelbar nærhet har vi fantastiske fjell og fjorder. Utmerkede områder for hundetrening på land og i vann.

Vi bor her sammen med våre fantastiske Golden Retrievere. Vi er i startfasen av å drive oppdrett, men vi har allerede 4 fantastiske hunder, alle er Golden Retrievere.

Lidenskapen for hund har alltid vert der, men i 2014 fikk vi vår egen, og de ble selvsagt en Golden Retriever. Og siden har det ene tatt det andre, og ballen ruller bare fortere og fortere for hvert år. 

Den siste tiden har gått til å stake ut kursen for hvilken retning vi vil med vårt avl

Golden Retriever er en apporterende fuglehund, og skal derfor være “Fit for function”. 

Vårt fokus er derfor å skape den beste eksteriør, arbeid og familievennlige hunden. Derfor har vi fokus på allsidighet mtp trening med våre hunder.

Who are we?

We are Simen and Helene Adolfsen. We live in beautiful Skjoldastraumen in Tysvær municipality. In the immediate vicinity we have wonderful mountains and fjords. Excellent areas for dog training on land and in water.

We live here with our wonderful Golden Retrievers. We are in the starting phase of farming, but we already have 4 fantastic dogs, all are Golden Retrievers.

The passion for dogs has always been there, but in 2014 we got our own, and of course they became a Golden Retriever. And since, one has taken the other, and the ball just rolls faster and faster each year. The last time has gone to stake out the course for which direction we want with our breeding.

Golden Retriever is a retrieving bird dog, and must therefore be “Fit for function” Our focus is therefore to create the best exterior, work and family-friendly dog. Therefore, we focus on versatility with training with our dogs.

Filosofi

Vår filosofi på Underwater er å avle topp kvalitet gjennom hele linjen. Det vil si at vi plukker nøye ut våre avls hunder, med en klar plan på hvilken retning de skal ta vårt oppdrett når tiden er inne. Derfor er det viktig at de hundene vi velger har de eksteriør, bruks, gemytt og helsemessige forutsetninger vi mener er riktig for å kunne eine seg i avl.

Verdier

Vår visjon på Underwater er at hver hund vi har er en like stor del av vår familie som vi er. De bor inne med oss, de får lange turer hver dag og de er våre aller beste venner. For oss er det viktigste at hundene har det bra, for vi må huske at det var vi som bestemte at hundene skulle være her, ikke de. Om hundene har de det bra, så har vi det bra!