Golden retriever – Rasens opprinnelse

Foto: Golden retriever

Om rasen Golden retriever

Golden retriever har fått sin store utbredelse først og fremst gjennom sin popularitet som familiehund. Den har som jakthund meget gode anlegg for å holde seg stille og rolig i jaktsituasjoner.

En golden har normalt meget god nese, og er veldig samarbeidsvillig. Som de fleste andre retrieverrasene er en golden en god allroundhund, og egner seg godt til de fleste brukshundgrener.

Golden er en myk hund som lett knytter seg til hele familien. Den har medfødt arbeidslyst og evne, og blir veldig fornøyd når den får lov til å bruke sine egenskaper sammen med sine eiere, enten på lydighetsbanen, i agilityringen, eller på spor- eller jaktarbeid i skogen.

Link til Rasestandard Golden

Rasens opprinnelse

Det har på 18- og 1900-tallet versert mange historier om opprinnelsen til golden retrieveren. I 1952 kom oppklaringen i en artikkel i det engelske bladet County Life.

Lord Tweedmouth er mannen bak rasen, og han startet sitt avlsarbeid på 1860-tallet. I 1865 kjøpte han en gul retriever hannhund. Noen år senere paret han denne med en tweed water spaniel. Tweed water spaniel er beskrevet som en liten leverfarget retrieverlignende hund med krøllete pels. Resultatet ble fire valper med gylden, kraftig og bølgete pels.

Fotografier viser at disse har en utrolig typelikhet med våre dagers golden retriever. Lorden fortsatte sitt avlsarbeid, og han krysset etter hvert inn wavy coated retriever, rød setter, og visstnok en sandfarget blodhund.

Golden retriever ble først anerkjent som rase av den Engelske Kennel Club i 1913. Til da hadde den gått under betegnelsen flatcoated retriever og var bare adskilt fra den i farge. Samme år ble The Golden Retriever Club stiftet.

Den norske historien

Da Norsk Retrieverklubb ble stiftet i 1960 var det kun seks goldeneiere blant de første medlemmene, men rasen vakte interesse, og sensommeren 1962 ble det første goldenkullet i Norge født. Utover 60-tallet ble det importert hunder fra både Danmark, Sverige og England.

Frem til begynnelsen av 1970-årene hadde de fleste golden i Norge mye farge, og diskusjonen gikk høyt da lysere varianter begynte å dukke opp. Det ble stadig importert hunder både fra Sverige og England, og langsomt ble en ny type utviklet. Pelsen ble kraftigere, fargen ble lysere og hundene fikk noe mer benstamme.

Rasen nådde en popularitet man knapt har sett maken til. I løpet av en 12-årsperiode steg antall registrerte goldens fra 243 i 1970 til 2012 i 1982.

I dag avles det også på en lettere type, der jaktlige egenskaper og ikke eksteriør blir vektlagt. Det er få oppdrettere av denne type i Norge, mens det finnes flere i Sverige, Danmark og England.

I dag er golden retrieveren den klart mest populære rasen blant retrieverne og golden har vært blant de tre mest populære rasene i Norge siden 2004.

Årlig registreres det rundt 1000 valper av denne rasen.

Kilde: https://retrieverklubben.no/golden-retriever/

Ring meg