Hvem er jeg?

Mitt navn er Simen Adolfsen, og i 2016 startet jeg eventyret om Underwater. Mye har skjedd siden den gang, men kjærligheten for mine firbente venner har bare blitt sterkere å sterkere. Jeg bor sammen med mine fantastiske Golden Retrievere. Jeg har allerede 5 fantastiske hunder, og alle er selvsagt Golden Retrievere.

Lidenskapen og interessen for hund har alltid vert der, men i 2014 fikk jeg min første selveide. Valget ble selvsagt en Golden Retriever. Og siden den gang har det ene tatt det andre, og ballen ruller bare fortere og fortere for hvert år. 

Den siste årene har gått til å stake ut kursen for hvilken retning jeg vil med min avl

Golden Retriever er en apporterende fuglehund, og skal derfor være “Fit for function”. 

Mitt fokus er derfor å skape den beste eksteriør, arbeid og familievennlige hunden. Derfor har jeg fokus på allsidighet med tanke på trening med mine hunder.

Who are we?

My name is Simen Adolfsen, and in 2016 I started the adventure about Underwater. A lot has happened since then, but the love for my four-legged friends has only gotten stronger and stronger. I live with my wonderful Golden Retrievers. I already have 5 amazing dogs and all of them are of course Golden Retrievers. The passion and interest in dogs has always been there, but in 2014 I got my first self-owned. The choice, of course, was a Golden Retriever. And since then, one has taken the other, and the ball just rolls faster and faster with each passing year. The last few years have been spent setting the course for which direction I want with my breeding. Golden Retriever is a retrieving bird dog, and must therefore be «Fit for function». My focus is therefore to create the best exterior, work and family-friendly dog. Therefore, I focus on versatility in terms of training with my dogs.

Filosofi

Min filosofi på Underwater er å avle topp kvalitet gjennom hele linjen. Det vil si at jeg plukker nøye ut mine avls hunder, med en klar plan på hvilken retning de skal ta mitt oppdrett når tiden er inne. Derfor er det viktig at de hundene jeg velger har de eksteriør, bruks, gemytt og helsemessige forutsetninger jeg mener er riktig for å kunne eine seg i avl.

Verdier

Min visjon på Underwater er at hver hund jeg har er en like stor del av min familie som jeg er. De bor inne med meg, de får lange turer hver dag og de er mine aller beste venner. For meg er det viktigste at hundene har det bra, for vi må huske at det var vi som bestemte at hundene skulle være her, ikke de. Om hundene har de det bra, så har jeg det bra!